Certifikace

Důrazně podporujeme zásady udržitelného obhospodařování lesů a jsme hrdí na to, že naši dodavatelé jsou odhodláni podporovat dlouhodobě udržitelný rozvoj a přispívají k zalesňování.

Kupující ve vyspělých západních zemích se při výběru produktů stále více zajímají o to, zda je dřevo, ze kterého je zboží vyrobeno, certifikováno, zda je vytěženo metodami, které zabraňují degradaci lesů a vyčerpání lesních zdrojů. Následující certifikáty byly dnes distribuovány do světa, aby se potvrdila zákonnost a šetrnost k životnímu prostředí lesních produktů PEFCTM (Program pro schvalování programů certifikace lesů) a FSC® (Forest Stewardship Council®). Naše společnost má oba tyto každoročně potvrzené certifikáty. S potěšením vám nabízíme mimo jiné řadu řeziva s certifikáty PEFCTM nebo FSC®.